Embrace
EMBRACE projekto tikslas – Skatinti įmonių socialinio verslumo gebėjimų integravimą aukštojo mokslo institucijų studijų programose siekiant ugdyti studentų kompetencijas, didinti įsidarbinimo galimybes ir formuoti nuostatas kuriant naujas verslo galimybes, atsižvelgiant į socialinius pokyčius organizacijose ir skatinant organizacijų bendradarbiavimą.
The Future is Social

Projektas

EMBRACEedulab.

Šiandienos žiniomis grindžiama pasaulinė ekonomika reikalauja daugiau dėmesio skirti socialinės įtraukties, socialinės lygybės problemoms ir visuomenės įtraukimui į tyrimų ir inovacijų procesus, kad būtų sukurti sprendimai, tenkinantys visuomenės poreikius. Tokie siekiai gali būti realizuoti tik tuo atveju, jei bet kurioje visuomenėje vyks bendradarbiavimas pagrysts aktyviu keturių skirtingų veikėjų grupių principu (quadruple helix). Tokios įtraukiančios, bendradarbiaujančios ir socialiai sąmoningos verslininkystės visuomenėje plėtros pagrindas yra: švietimas.

Daugiau apie tai

Rezultatai

Socialinio įmonių verslumo įtraukimo į regionus palengvinimo būdai.

Skirtingi įgūdžiai, įgyti ir pritaikyti aukštojo mokslo institutuose, kuriuos galima perduoti pramonei ir verslo bendruomenėms

Daugiau apie tai

Sekite Embrace projekto naujienas

Priimti Naujienas
Partneriai
EMBRACE projektą vykdo 10 partnerių