Συμπληρώστε τη φόρμα.

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιήστε τη φόρμα στα δεξιά ή το email παρακάτω. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους συνεργάτες μας, κάντε κλικ στα λογότυπά τους παρακάτω για να συνδεθείτε στον ιστότοπό τους.

info@csembrace.eu    Οι συνεργάτες μας
    Το εταιρικό σχήμα του έργου EMBRACE αποτελείται από τους παρακάτω 10 Ευρωπαίους εταίρους