Partnerek
Az EMBRACE projekt konzorciumot10 európai partner alkotja
HANZE ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK EGYETEME (Hollandia)

A Hanze Alkalmazott Tudományok Egyeteme (Hanze UAS) Észak-Hollandia legnagyobb alkalmazott tudományokkal foglalkozó egyeteme, amely több mint két évszázada képez ki magasan képzett és elkötelezett szakembereket. Továbbá az egyetem elsőként indított nemzetközi üzleti képzést Hollandiában. Emellett egyedüli nagyobb felsőoktatási intézményként, művészeti akadémiával és konzervatóriummal rendelkezik. 30.000 hallgató tanul a Hanze Egyetemen, és több mint 8% -uk nemzetközi hallgató. A Hanze UAS 19 iskolából áll, és több mint 3000 alkalmazottal rendelkezik

A Hanze UAS több mint 70 képzési programot nyújt, a felsőfokú szakképzéstől a mesterképzésekig, mind nappali, mint levelező képzés formájában.

VILNIUS GEDIMINAS MŰSZAKI EGYETEM (Litvánia)

A Vilnius Gediminas Műszaki Egyetem (VGTU) a balti régióban található vezető felsőoktatási intézmény. Az 1956-ban alapított VGTU jelenleg több mint 10 200 hallgatóval rendelkezik és tíz karon kínál tanulmányokat: Környezetmérnöki, Építészeti, Elektronikai, Alaptudományi, Mechanikai, Építőmérnöki, Közlekedésmérnöki, Üzletvezetési, Kreatív iparágak, valamint az Antanas Gustaitisról elnevezett Repülési Intézetből áll. A kutatást 14 kutatóintézetben, 3 kutatóközpontban és 33 kutatási osztályon végzik. Az egyetem hosszú távú tapasztalattal rendelkezik nemzetközi kutatási és tanulmányi projektekben, és hagyománya van az angol nyelvű oktatásnak. Több mint 500 kurzuson oktatnak teljes teljes egészében angol nyelven, 15 egyetemi és 15 posztgraduális program keretén belül. A külföldi diplomás hallgatók és cserehallgatók száma meghaladja az 1000-et, ami a teljes hallgatói létszám 10% -át teszi ki. A VGTU Litvánián belül vezető az Erasmus+ program keretében külföldön tanuló hallgatók és tanító munkatársak számának tekintetében. A VGTU több nemzetközi programban is részt vett: EU-Asia-link, ALFA III, Tempus, ERASMUS +, Framework 6-7, H2020, Eureka, stb. Az egyetemet az üzleti és menedzsment tanulmányok (201-250. hely), valamint a közgazdaságtan és ökonometria (301-350. hely) listáján a világ legjobb egyetemei közé rangsorolták.

UNIVERSIDADE DO PORTO (Portugal)

Founded in 1911, UPORTO is one of the largest higher education and research institutions in Portugal with 31.309 students (19% international, including mobility), 2.436 academics & researchers and 1.576 administrative staff. It is one of the best-positioned PT HEI in national and international rankings: Times Higher Education 2018 (401-500); QS 2018/19 (328); Leiden 2018 (145); NTU 2018 (218).

It has 14 Faculties, 1 Business School and 49 Research Units located in 3 campuses within Porto. UPORTO is the leading producer of science in Portugal, responsible for 24.8% of the scientific production in Portugal. Ensuring high quality in training, education and research is of paramount importance to UPORTO, together with its strong commitment towards society. UPORTO opened its doors to the world, in recent years, having coordinated and being involved in several projects, namely Erasmus+ (International Credit Mobility, Joint Master Degrees, Capacity Building, Strategic Partnerships) and Erasmus Mundus projects. Together these projects represent direct management by U.Porto of roughly €58M and have greatly contributed to reinforce its internationalisation process and generated new cooperation opportunities with HEIs from more than 100 Countries.

DIGITAL TECHNOLOGY SKILLS LIMITED (Ireland)

Digital Technology Skills Limited (formerly Creative Change Ireland Limited) was established in 2001 and has been a leading influence in the field of training, management development and the introduction of human performance improvement and impact measurement in Ireland.

The company specialises in management development and strategic management of large and complex business development and change management programmes in the public and private sector. These have included managing the Financial Services Training Network under the EU ACCEL initiative, the Technology Ireland ICT Skillnet under the Skillnet Ireland Training Networks Programme of the Department of Education and Skills, the PRISM SME digitisation programme of the Chambers of Commerce of Ireland and the Eurochambres Training Academy.

In 2004 the company managed the effective delivery of the project ‘Mapping Business Networks on the Island of Ireland’ for InterTrade Ireland and has delivered a number of major programmes for Skillnets, South Dublin Chamber of Commerce, Dublin Regional Authority, Tallaght Partnership, and Chambers Ireland. In the period 2005-to date, the company has successfully managed the Technology Ireland ICT Skillnet project on behalf of Ibec – https://www.ictskillnet.ie/

SOUTH EAST TECHNOLOGICAL UNIVERSITY (Írország)

A South East Technological University (SETU), amely 2018-ban Írország legmagasabb rangú technológiai intézete volt, egy egyetemi szintű intézmény Írország délkeleti részén, több mint 10 000 hallgatóval és 1000 alkalmazottal. A SETU különféle területeken kínál oktatási és kutatási programokat, a felsőfokú végzettségtől a PhD fokozatig. A SETU Írország délkeleti régiójának fő felsőoktatási szolgáltatója, emellett Írország egyik legnagyobb technológiai intézete (IoTs). Az Intézet hatóköre tükrözi mind a délkeleti, mind az ország egészének változó igényeit. A Vállalkozásfejlesztési és Regionális Gazdasági Központ (CEDRE), a SETU kutatóközpontja keretet és környezetet biztosít a vállalkozók, kutatók, tudósok és politikai döntéshozók / végrehajtók számára, hogy kölcsönösen kiegészítsék egymást, a gazdasági növekedés és Írország délkeleti régiójának fejlesztésének támogatása céljából. A CEDRE szorosan együttműködik az állami ügynökségekkel, vállalkozókkal, az iparral, pénzügyi intézményekkel és akadémiai hálózatokkal regionális, nemzeti és nemzetközi szinten.

A CEDRE 2005 óta közel 12 millió € értékű kutatástámogatást vont be a kutatási programokba. Ezek közé tartozik számos finanszírozási program, név szerint: FP7, European Lifelong Learning, INTERREG IVC, ERASMUS+, Enterprise Ireland, Leonardo, INTERREG 4A, FP6, INTERREG 3A and Strand 1.

BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM (Magyarország)

The Budapesti Műszaki Egyetem (BME)1782-ben alakult. Több mint 1300 professzor, kutató és számos meghívott szakértő vesz részt az oktatásban és a kutatásban a nyolc karból álló egyetemen. A BME-n jelenleg több mint 18 000 hallgató vesz részt a nappali képzésben és közel 8000 hallgató vesz részt egyéb oktatási formákban. Az egyetem angol nyelvű BSc / MSc / PhD képzéseket is kínál, és jelenleg több mint 50 ország nemzetközi hallgatóit képzi.

A BME tudástranszferért felelős szervezeti egysége, a BME Technológiai és Tudástranszfer Iroda (MTTI) megkönnyíti a BME-n elért kutatási eredmények átvitelét az üzleti élet és az ipar területére, valamint disszeminálja az innovációs kultúrát az egyetemi polgárok és az egyetem partnerei között. Az MTTI egyértelmű célja a tudósok kiszolgálása és egy olyan környezet megteremtése, amelyben a felek kölcsönös érdeke fűződik a K + F eredmények felhasználásához (a piacra vitelben). A BME Innovációs Labor, amelyet szintén az MTTI irányít, inkubációs és akcelerátor központként működik az egyetemi ökoszisztémából induló startupok számára. Az Innovációs Labor otthont ad a Demola Budapestnek, amely egy nemzetközileg elismert nyílt innovációs platform és olyan környezet, ahol a multidiszciplináris hallgatói csapatok új megoldásokat hoznak létre a valós problémákra. Ez egy olyan platform, ahol a hallgatók, a projektpartnerek és az egyetemek szakemberei együttműködhetnek és inspirációként szolgálhatnak egymás számára.

NEMZETI KÖZIGAZGATÁSI ÉS POLITIKATUDOMÁNYI ISKOLA (Románia)

Az UNESCO tudományos és innovációs politikájának elnöksége (982), 2012-ben megalapította a Nemzeti Közigazgatási és Politikatudományi Iskolát Romániában. Az elnökség hosszú távú célja az, hogy a régió politikai döntéshozói és vállalkozói számára biztosítsa a szükséges eszközöket a legösszetettebb kihívásokra vonatkozó megoldások következetes és hatékony létrehozásához, hogy ezáltal előmozdítsa a tudományos és innovációs politikákról folytatott globális párbeszédet.

DOMHAN VISION (Németország)

A Domhan Vision UG egy kkv Hudában, Észak-Németországban. A Domhan Vision (DV) innovatív projektek tervezésével, fejlesztésével és implementációjával foglalkozik, különös tekintettel a vállalkozói, sport- és társadalmi projektekre, beleértve az oktatást, a tudásmenedzsmentet és az IKT-eszközök segítségével történő tanulást. Emellett a sporttevékenységek fejlesztése és irányítása is megtalálható a tevékenységpalettán. A DV egyetemekkel és a helyi önkormányzatokkal együttműködve innovatív és hatékony megoldásokat kínál a hallgatók és a közösség számára, összetett társadalmi és vállalkozói kihívások kezelésére.

Hellén Ruhaipari Egyesület (Hellenic Clothing Industry Association - HCIA, Görögország)

A nonprofit Hellén Ruhaipari Egyesület a görög ruhaipar (női, férfi, gyermek-ruházat, alsóneműk, úszóruházat, pólók és ingek, valamint egyéb divat kiegészítő gyártók) meghatározó szereplőit tömöríti és képviseli. A HCIA projekthez kapcsolódó tevékenységei az athéni Textil and Clothing Design Lab-en (Textil és Öltözet Tervezés Műhely) keresztül valósulnak meg, és az alábbi területeken nyújtanak támogatást:

  • Terméktervezés (Product Design) – (pl. számítógépes tervező szoftverek)
  • Alacsony darabszámú/kisüzemi termék-prototípus előállítására alkalmas eszközök
  • Erőforrás/ Forrás hatékonysági szolgáltatások
  • Divathoz kapcsolódó trendek, információk és elemzések
  • Tréningek kis-és középvállalkozások, illetve fiatal tervezők számára (pl. márkaépítés, marketing, külkereskedelem, kiállítás szervezési ismeretek, termékek költség elemzése, stb.)
  • Kapcsolatépítés (művészek, tervezők, kis-és középvállalkozások, kereskedők, képző intézmények, vásárlók, kiállítás szervezők, külkereskedelmi képviselők, hagyományőrző alapítványok, kutatóintézetek stb.)
  • Klaszterek és új műhelyek létrehozásának tervezése, előkészítése és megvalósítása

Az egyesület és munkatársai jelentős tapasztalattal rendelkeznek az Európai Unió által támogatott projektek lebonyolításában (pl. Erasmus+, Horizon 2020, Interreg MED, Adia Invest és egyéb támogatási programok).

A HCIA fő felelősségi köre a projekt minőségbiztosítása. Feladatai közé tartozik a folyamatok ellenőrzése, értékelése és ezek koordinálása, a minőségbiztosítási és értékelési stratégia felülvizsgálata, illetve annak teljes körű megvalósítása. Ezen kívül a HCIA a többi partnerrel együtt részt vesz a tananyag kidolgozásában, az online platform létrehozásában és mindezek tesztelésében, illetve a projekthez tartozó népszerűsítési és kommunikációs aktivitásokban is.

DRAMBLYS (Spanyolország)

A DRAMBLYS egy Spanyolországban működő nonprofit szervezet. A DRAMBLYS egyesíti a szociológiai képzeletet és a kutatást a társadalmi kreativitással és a tervezéssel, hogy megközelítsen, feltárjon és innováljon megoldásokat a fenntartható fejlődéshez való hozzájárulás érdekében. Fő programjai és szakterületei a következők: programok tervezése és értékelése, adatvizualizáció és társadalmi innováció design, fejlesztés és menedzsment.

A DRAMBLYS arra törekszik, hogy interaktív platformként és találkozási pontként szolgáljon a társadalmi innovációs projektek és kreatív alternatívák megosztásához, megtervezéséhez, ösztönzéséhez és előmozdításához, mind globális, mind helyi szinten. Célja a kreatív párbeszéd megkönnyítése és a fenntartható alternatívák együttes létrehozása co-creation folyamatok által, ezáltal ösztönözni az új társadalmi vállalkozókat és közösségi vezetőket, valamint népszerűsíteni a fenntartható életmódot.