Projekt
Az EMBRACE projekt fő célja a társadalmi vállalkozások előmozdítása a felsőoktatási programokban, a hallgatók kompetenciáinak, foglalkoztathatóságának és vállalkozói attitűdjének fejlesztése, hozzájárulva a vállalkozásokon belüli társadalmi változásokkal foglalkozó új üzleti lehetőségek létrehozásához, valamint a vállalatok közötti együttműködés előmozdításához. A projekt a következő célok elérésére lett megtervezve
m

Vállalati Társadalmi Vállalkozási Tanterv

ERASMUS + KA2 Tudásfejlesztési szövetségek

A mai tudásalapú globális gazdaság nagyobb hangsúlyt fektet a társadalmi befogadás, a társadalmi egyenlőség kérdéseinek kezelésére, valamint a társadalom bevonására a kutatási és innovációs folyamatokba, a társadalmi igényeknek megfelelő megoldások előállításának érdekében. Ezen törekvések csak akkor érhetők el, ha nyílt kollaboratív kötelezettségvállalás és elköteleződés születik az adott társadalom érintett szereplői: a közigazgatás, az ipar, a felsőoktatási intézmények és a civil lakosság között (quadruple-helix model). Az ilyen befogadó, együttműködésre épülő, társadalmilag tudatos vállalkozói társadalom kialakításának alapköve: az oktatás. Az európai vállalati társadalmi vállalkozás tanterv (EMBRACE) project keretén belül három dimenziót kell figyelembe venni ahhoz, hogy facilitáljuk és megvalósítsuk ezeket a célokat, amelyek az EMBRACE edulab létrejöttét eredményezik.

Az Első Dimenzió

Kedvező légkör a szociális gazdaság számára

Az első dimenzió a kedvező klíma létrehozása a társadalmilag-gazdaságilag érdekelt felek számára, a Társadalmi Vállalkozás Kezdeményezés keretén belül, annak érdekében, hogy a cselekvési lehetőségek azonosításának szükségességét tudatosítsuk, amelyek a vállalati társadalmi vállalkozási tevékenység iránti igények láthatóságát növelik, valamint egy társadalmilag tudatosabb vállalkozói társadalom fejlődését mozdítják elő a régiókban. Ez a tudatosságnövelés úgy valósul meg, hogy a konzorciumnak hozzáférése van olyan egyedi horizont felderítő mechanizmushoz, amelyek beazonosítják a diszruptív technológiai és társadalmi trendeket.

m
m

A Második Dimenzió

A közös tervezés, a közös létrehozás, a közös fejlesztés és a megvalósítás

A második dimenzió az innovatív, multidiszciplináris európai vállalati társadalmi vállalkozási tanterv (ECSEC) együttműködésen alapuló megtervezése, együttes létrehozása, és közös fejlesztése (co-creation, co-design & co-development) és megvalósítása (co-implementation), amelyet be kell építeni a felsőoktatási oktatási programokba az összes tudományágban. Egy ilyen tanterv eredménye könnyebben alkalmazható végzett diplomások lesznek, akik képesek azonnal hozzájárulni a munkáltatóik vállalkozáson belüli és társadalmi felelősségvállalásához.

A Harmadik Dimenzió

Fenntartható környezet, amely megkönnyíti a tudás cseréjét a felsőoktatási intézmények és a vállalkozások között

A harmadik dimenzió egy olyan fenntartható környezet megteremtése, amely megkönnyíti a tudományos ismeretek cseréjét, áramlását és együttes létrehozását a felsőoktatási intézmények és a vállalkozások között; új üzleti lehetőségek teremtését eredményezve, amelyek a társadalmi változásokkal foglalkoznak mind a szervezeten belül, mind azokon kívül.

m
Ezek a dimenziók együttesen hozzák létre a transzverzális készségek elsajátításának és alkalmazásának rendszerét a felsőoktatási intézményekben, amelyek átadhatók az ipar és az üzleti közösség számára (EMBRACE edulab). Az EMBRACE projekt öröksége tehát a multidiszciplináris EMBRACEedulab - kipróbált és bevált oktatási programoknak, valamint az érdekelt felek együttműködésre épülő módszereknek és módszertanoknak a készlete, amely megkönnyíti a társadalmi vállalati vállalkozások régiókba történő beágyazódását.
A Project Célkitűzései
Az EMBRACE projekt fő célja a társadalmi vállalkozások előmozdítása a felsőoktatási programokban, a hallgatók kompetenciáinak, foglalkoztathatóságának és vállalkozói attitűdjének fejlesztése, hozzájárulva a vállalkozásokon belüli társadalmi változásokkal foglalkozó új üzleti lehetőségek létrehozásához, valamint a vállalatok közötti együttműködés előmozdításához. A projekt a következő célok elérésére lett megtervezve:

SO 1.

A társadalmi vállalkozói kulcskompetenciák és készségek előmozdítása, elősegítve a társadalmi innovációs ökoszisztéma bevezetését a felsőoktatási intézményekbe

SO 2.

Fenntartható környezet létrehozása a társadalmi vállalkozói szellem ösztönzéséhez a felsőoktatási szereplők (hallgatók, kutatók, diplomások és tanárok) körében

SO 3.

A vállalkozások és vállalkozók bevonása az oktatásba a gyakorlati tapasztalatokat és tanulságokat biztosító tudásforrásként

SO 4.

A felsőoktatási intézmények és a vállalkozások közötti kapcsolatok fejlesztése a fenntartható együttműködés kialakítása érdekében, amelynek célja a közös igények meghatározása, és kölcsönös tudáscsere révén együttműködésen alapuló közös megoldások kidolgozása ezekre a szükségletekre, társadalmi megközelítéssel

SO 5.

A társadalmi kihívások kezelése olyan innovatív tanulási módszerek révén, amelyek elősegítik a vállalkozások és az oktatási intézmények közötti folyamatos és szoros együttműködést

SO 6.

Multidiszciplináris vállalati társadalmi vállalkozási tanterv bevezetése annak érdekében, hogy a vállalkozói ismeretek oktatása az összes felsőoktatási tudományágba beépüljön

SO 7.

Együttműködési tér létrehozása a felsőoktatási intézmények és a vállalkozások között, a társadalmi-gazdasági és ökotudatos fejlődés megteremtését célzó társadalmi vállalkozói tevékenységek fejlesztése érdekében.

Végül, a project célja a következő operatív célok teljesítése

OO 1.

A felsőoktatási intézményekben a vállalati társadalmi vállalkozáshoz szükséges készségek, kompetenciák felmérése, a hiányosságok és akadályok meghatározása

OO 2.

A vállalati társadalmi vállalkozási folyamatok, eljárások és gyakorlatok értékelése, azonosítva a releváns eseteket és a bevált gyakorlatokat egy egyedi horizont feltérképezési mechanizmus segítségével, amely több ezer releváns dokumentumot hasonlít össze és dolgoz fel

OO 3.

A kulcskompetenciák és készségek keretrendszerének meghatározása a vállalati társadalmi vállalkozás fejlesztésének és beágyazásának céljából

OO 4.

A vállalati társadalmi vállalkozás kompetenciáinak és készségeinek integrálása a felsőoktatás multidiszciplináris, transzverzális tantervébe

OO 5.

Létrehozni egy kooperatív, kollaboratív nyílt tanulási és munkaplatformot a vállalati társadalmi vállalkozási kompetenciák fejlesztésének előmozdítása érdekében, bevonva a vállalkozásokat és a felsőoktatási szervezeteket.

A Tudásszövetségek tevékenységének és célkitűzéseinek keretein belül az EMBRACE projekt célja a következő tevékenységek támogatása

Az innováció fellendítése

Az innováció ösztönzése a felsőoktatásban, az üzleti életben és a szélesebb társadalmi-gazdasági környezetben: Az EMBRACE projekt az egyetemek és vállalkozások kooperációs és kollaborációs konzorciumán keresztül új, a vállalati társadalmi vállalkozásokra vonatkozó európai tantervet (ECSESC) fejleszt és implementál, kokreációs folyamaton keresztül (co-creation, co-design, co-implementation).

A vállalkozói szellem fejlesztése

A vállalkozói szellem és vállakozói készségek fejlesztése: Az ECSEC a partnerországok felsőoktatási programjaiban kerül alkalmazásra a diplomások foglalkoztathatóságának, kreativitásának növelésének, illetve új karrierutak megteremtésének céljából.

A közös Alkotás ösztönzése

A felsőoktatás és a vállalkozások közötti közös értékteremtés (co-creation), tudásátadás és -áramlás ösztönzése: az EMBRACE project egyetemi és üzleti partnerei aktívan együttműködnek az előre megtervezett projekttevékenységekben és feladatokban, megkönnyítve a tudástranszfert.

A felsőoktatási intézmények engedélyezése

Lehetővé teszi a felsőoktatási intézmények számára, hogy több, a munkaerőpiac számára könnyen befogadható munkaerőt képezzenek, amely végzett hallgatók képesek azonnal hozzájárulni a munkáltatók társadalmi és intrapreneuriális felelősségvállalásához. (Az intrapreneurship egy olyan vállalkozói forma, amely magában foglalja azt a gyakorlatot, hogy az alkalmazottak képesek vállalati tulajdonosként működni, és mindenekelőtt segítenek az ötletek létrehozásában a szervezeteken belül, még közvetve is).

Fenntartható környezet megteremtése

Olyan fenntartható környezet megteremtésének elősegítése, amely támogatja a tudományos ismeretek cseréjét, áramlását és együttes létrehozását a felsőoktatási intézmények és a vállalkozások között; új üzleti lehetőségek teremtését eredményezve, amelyek a társadalmi változásokkal foglalkoznak mind a szervezeteken belül, mind azokon kívül.
Partnerek
Az EMRACE projekt konzorciumot10 európai partner alkotja