Partneriai
EMBRACE projektą vykdo 10 partnerių
HANZOS TAIKOMŲJŲ MOKSLŲ UNIVERITETAS (Olandija)

„Hanze“ taikomųjų mokslų universitetas („Hanze UAS“) yra didžiausias taikomųjų mokslų universitetas Šiaurės Olandijoje. Jau daugiau nei du šimtmečius jis ugdo kvalifikuotus ir atsidavusius specialistus. Be to, „Hanze UAS“ pirmasis įkūrė tarptautinio verslo mokyklą Olandijoje. „Hanze UAS“ yra vienintelis institutas šalyje, kuriame yra meno akademiją ir konservatoriją. Beveik 30.000 studentų studijuoja Hanze UAS ir daugiau nei 8 procentai iš jų yra tarptautiniai studentai. „Hanze UAS“ sudaro 19 mokyklų čia dirba daugiau kaip 3 000 darbuotojų. „Hanze UAS“ rengia profesionalus daugiau nei 70 laipsnių programose.

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS (Lietuva)

Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU) yra lyderiaujanti aukštojo mokslo institucija  Pabaltijo regione. Universitetas įkurtas 1956 m., VGTU šiuo metu studijuoja virš 10 000 studentų ir vykdo studijas 10 fakultetų: Aplinkos inžinerijos, Architektūros, Elektronikos, Fundamentaliųjų mokslų, Mechanikos, Civilinės inžinerijos, Transporto inžinerijos, Verslo vadybos, Kūrybinių industrijų, o taip pat Antano Gustaičio aviacijos institute. Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbai vykdomi 13 institutų, 3 mokslo centruose, 23 laboratorijose. Universitetas turi ilgalaikę tarptautinių tyrimų ir studijų projektų patirtį, taip pat gilias dėstymo anglų kalba tradicijas. Daugiau nei 500 studijų dalykų 15 bakalauro ir 15 magistrantūros programų dėstomi tik anglų kalba. Bendras studentų iš užsienio (siekiančių laipsnio ir mainų student) skaičius viršijo 1000, o tai sudaro 10 procentų visų universiteto student. VGTU pirmauja Lietuvoje pagal studentų, studijuojančių užsienyje, skaičių ir dėstytojų, dėstančių užsienyje pagal „Erasmus +“ mainų programą, skaičių. VGTU koordinavo arba dalyvavo tarptautinėse projektuose tokiose programose kaip „EU-Asia-link“, „ALFA III“, „Tempus“, „ERASMUS +“, „Framework 6-7“, „H2020“, „Eureka“ ir kt. Tarptautiniame universitetų reitinge „QS World University Rankings 2019“ VGTU užima 581–590 vietą bei patenka tarp 2,1 proc. geriausių pasaulio universitetų. 2019 m. „QS University Rankings: Emerging Europe and Central Asia“ reitinge VGTU užima 39 vietą ir yra Lietuvos techninių universitetų lyderis. Verslo ir vadybos studijas (150–200 vieta), tarp ekonomikos ir ekonometrijos dalykų (200–250 vieta) tarp geriausių pasaulio universitetų.

PORTO UNIVERSITETAS (Portugalija)

Įkurtas 1911 m., „UPORTO“ yra viena didžiausių aukštojo mokslo ir tyrimų institucijų Portugalijoje, turinti 31.309 studentus (iš jų 19% yra tarptautiniai studentai), 2.436 pedagogus ir tyrėjus bei 1.576 administracijos darbuotojus. Universitetas yra vienas iš aukščiausiai reitinguojamų tiek šalyje tiek tarptauiniu mąstu: „Times Higher Education 2018“ (401–500); QS 2018/19 (328); Leiden 2018 (145); NTU 2018 (218).

Jame yra 14 fakultetų, 1 verslo mokykla ir 49 tyrimų padaliniai, esantys 3 miestuose Porto mieste. UPORTO generuoja 24,8% visos mokslo produkcijos Portugalijoje. Aukštos mokymo, švietimo ir mokslinių tyrimų kokybės užtikrinimas yra labai svarbus UPORTO kartu su tvirtu atsidavimu visuomenei. Pastaraisiais metais UPORTO atvėrė duris pasauliui, koordinuodama ir dalyvaudama keliuose projektuose, būtent „Erasmus +“ (tarptautinis mobilumas, jungtiniai magistro laipsniai, gebėjimų stiprinimas, strateginės partnerystės) ir „Erasmus Mundus“ projektuose. Kartu šie projektai atspindi tiesioginį UPORTO vykdomų projektų vertė yra maždaug 58 mln. EUR. Jie labai padėjo suaktyvinus internacionalizacijos procesus ir sukūrė naujas bendradarbiavimo galimybes su aukštojo mokslo įstaigomis iš daugiau nei 100 šalių.

U.Porto technologijų perdavimo biuras „U.Porto Innovation“ buvo įkurtas 2004 m., siekiant didinti ir skatinti universiteto inovacijų vertės grandinę, skatinant žinių perdavimą taip stiprinant Universiteto ir verslo ryšius. Turėdama daugiau nei 17 metų patirtį, „U.Porto Innovation“ savo veiklą orientuoja intelektinės nuosavybės, technologijų perdavimo, verslumo ir „spin-off“ kūrimo bei universitetų ir pramonės santykių aktyvinimo srityse. „U.Porto Innovation“ aktyviai dalyvavo įgyvendinant nacionalinius ir tarptautinius projektus įvairiose mokslo, technologijų ir inovacijų srityse. tarptautiškumo tikslais.

Sociologijos institutas (IS-UP) yra vienas iš U.Porto tyrimų centrų. IS-UP buvo įkurta 1989 m., Siekiant skatinti mokslinius tyrimus šioje specifinėje žinių srityje, kartu kaupiant kitų socialinių mokslų paveldą. Sociologijos institutas yra atviras regionui ir šaliai kaip diskusijų ir mokslo naujovių katalizatorius. Nuo 2002 m. Sociologijos institutas integruoja Švietimo ir mokslo ministerijos Portugalijos mokslo ir technologijų fondo (FCT) mokslinių tyrimų ir plėtros skyrių tinklą (http://www.fct.pt/) ir šiuo metu yra įvertintas „Labai Gerai“. Orientuotas į fundamentinius ir aktualijų tyrimus, jis teikia socialiai svarbias paslaugas, siekdamas sukurti vis aktyvesnį bendradarbiavimą su visuomene plėtoja mokslinių tyrimų rezultatų sklaidą, kad pritraukti naujuas auditorijas ir sudominti mokslo žiniomis, ypač į sociologiniu požiūriu į tikrovę. IS-UP vykdo intensyvią mokslinę veiklą, kurią vykdo daugiau nei trisdešimt tyrėjų, keli FCT mokslų daktarai ir daugiau nei keturiasdešimt mokslininkų bendradarbių. Buvo sukurti keli projektai, apimantys platų partnerystės tinklą, ypač su valstybinėmis, privačiomis institucijomis ir asociacijomis. Viena pagrindinių tyrimų krypčių skirta darbo sociologijos sričiai, profesijoms, organizacijoms ir įmonėms bei jos ryšiui su švietimo, mokymo ir viešąja politika.

DIGITAL TECHNOLOGY SKILLS LIMITED (Airija)

„Digital Technology Skills Limited“ (buvęs „Creative Change Ireland Limited“)įkurtas 2001 m. ir yra viena įtakingiausių mokymo, vadybos tobulinimo ir žmonių veiklos gerinimo bei poveikio matavimo paslaugas teikiančių orgnizacijų Airijoje.

Bendrovė specializuojasi didelių ir sudėtingų verslo plėtros ir pokyčių valdymo sprendių, skirtų viešajam ir privačiame sektoriuj srityje. Veikla vykdoma tokiomis kryptmi kaip: Finansinių paslaugų mokymo tinklo valdymas pagal ES ACCEL iniciatyvą,; „Technology Ireland ICT Skillnet“ pagal Skillnet Ireland Training  mokymo tinklų programą; Airijos prekybos rūmų ir amatų PRISM SME skaitmeninimo programą.

2004 m. įmonė sėkmingai įgyvendino projektą „Verslo tinklų žemėlapis Airijoje“, skirtą „InterTrade Ireland“, ir pristatė keletą pagrindinių programų „Skillnets“, Pietų Dublino prekybos rūmams, Dublino regioninei administracijai, „Tallaght Partnership“ ir kolegijoms. Nuo 2005 m. Iki šiol įmonė sėkmingai valdė „Technology Ireland ICT Skillnet“ projektą „Ibec“- https://www.ictskillnet.ie/

SOUTH EAST TECHNOLOGICAL UNIVERSITY (Airija)

Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU) yra lyderiaujanti aukštojo mokslo institucija  Pabaltijo regione. Universitetas įkurtas 1956 m., VGTU šiuo metu studijuoja virš 10 000 studentų ir vykdo studijas 10 fakultetų: Aplinkos inžinerijos, Architektūros, Elektronikos, Fundamentaliųjų mokslų, Mechanikos, Civilinės inžinerijos, Transporto inžinerijos, Verslo vadybos, Kūrybinių industrijų, o taip pat Antano Gustaičio aviacijos institute. Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbai vykdomi 13 institutų, 3 mokslo centruose, 23 laboratorijose. Universitetas turi ilgalaikę tarptautinių tyrimų ir studijų projektų patirtį, taip pat gilias dėstymo anglų kalba tradicijas. Daugiau nei 500 studijų dalykų 15 bakalauro ir 15 magistrantūros programų dėstomi tik anglų kalba. Bendras studentų iš užsienio (siekiančių laipsnio ir mainų student) skaičius viršijo 1000, o tai sudaro 10 procentų visų universiteto student. VGTU pirmauja Lietuvoje pagal studentų, studijuojančių užsienyje, skaičių ir dėstytojų, dėstančių užsienyje pagal „Erasmus +“ mainų programą, skaičių. VGTU koordinavo arba dalyvavo tarptautinėse projektuose tokiose programose kaip „EU-Asia-link“, „ALFA III“, „Tempus“, „ERASMUS +“, „Framework 6-7“, „H2020“, „Eureka“ ir kt. Tarptautiniame universitetų reitinge „QS World University Rankings 2019“ VGTU užima 581–590 vietą bei patenka tarp 2,1 proc. geriausių pasaulio universitetų. 2019 m. „QS University Rankings: Emerging Europe and Central Asia“ reitinge VGTU užima 39 vietą ir yra Lietuvos techninių universitetų lyderis. Verslo ir vadybos studijas (150–200 vieta), tarp ekonomikos ir ekonometrijos dalykų (200–250 vieta) tarp geriausių pasaulio universitetų.

BUDAPEŠTO TECHNOLOGIJŲ IR EKONOMIKOS UNIVERSITETAS (Vengrija)

Budapešto technologijų ir ekonomikos universitetas (BME) buvo įkurtas 1782 m. Aštuonių fakultetų struktūroje švietimo ir tyrimų srityje dalyvauja daugiau kaip 1300 profesorių, tyrėjų ir daugybė kitų specialistų. Šiuo metu BME studijoja daugiau nei 18 000 studentų nuolatiėje studijų formoje ir beveik 8 000 pasirinkę kitas formas. Universitetas siūlo studijų programas anglų kalba,  šiuo metu čia studijuoja studentai iš daugiau nei 50 šalių.

BME yra įkurtas technologijų ir žinių perdavimo biuras (MTTI) palengvina BME pasiektų tyrimų rezultatų komercializavimą bei skleidžia inovacijų kultūrą tarp piliečių ir universiteto partnerių. MTTI tikslas yra padėi mokslininkams ir suteikti žinių ir technologijų perdavimui palankią aplinką. „BME Inovacijų laboratorija“, dar vadinama inkubatoriumi ir pagreičio centru, yra verslo startuolių iniciatorius bei patarėjas. Inovacijų laboratorijoje yra įsikūrusi „Demola Budapest“, kuri yra tarptautiniu mastu pripažinta atvira inovacijų aplinka, kur įvairių kompetencijų studentų komandos kuria naujus realių problemų sprendimus. Tai platforma, kurioje studentai, projekto partnerių ir universitetų profesionalai gali bendradarbiauti ir įkvėpti vieni kitus.

NACIONALINĖ POLITIKOS MOKSLŲ IR VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO MOKYKLA (Rumunija)

Nacionalinėje politinių studijų ir viešojo administravimo mokykloje (Rumunija) 2012 m. įsteigta UNESCO mokslo ir inovacijų politikos komisija (982), kurios ilgalaikis tikslas yra suteikti regiono politikams ir verslininkams reikalingas priemones nuosekliai ir veiksmingai kurti sprendimus šiuolaikinių iššūkių kontekste ir tuo paskatinti visuotinį dialogą mokslo ir inovacijų politikos srityje.

DOMHAN VISION (Vokietuja)

Domhan Vision UG“ yra SVV Hude, Šiaurės Vokietijoje.„ Domhan Vision“ (DV) veikla orientuota į novatoriškų projektų planavimą, vystymą ir įgyvendinimą, daugiausia dėmesio skiriant verslumo, sporto ir socialiniams projektams, įskaitant švietimą, žinių valdymą ir mokymąsi nuotoolinu būdu pasitekiant informacines ir komunikacines technologijas. Taip pat DV plėtoja ir vykdo sporto renginius, kuriems skiriamas didelis dėmesys.

DV bendradarbiauja su universitetais ir vietos valdžios institucijomis, kad besimokantiesiems ir bendruomenei būtų pateikti novatoriški ir veiksmingi įrankiai, kaip spręsti sudėtingas visuomenės ir verslininko problemas.

Graikijos drabužių pramonės asociacija (Graikija)

Graikijos drabužių pramonės asociacija yra ne pelno siekianti pramonės asociacija, atstovaujanti Graikijos įmones iš visų rūbų pramonės subsektorių (vyrų, moterų ir vaikų drabužių, apatinių drabužių, maudymosi kostiumėlių, marškinių ir madingų aksesuarų). HCIA veikla, sietina su projektu, yra Atėnų tekstilės ir drabužių dizaino laboratorijos vadybininkų teikianma parama nariams tokiose srityse:

• Produkto dizainas (cad įranga, projektavimo programinė įranga ir kt.)

• Mažos apimties produktų prototipų sudarymo priemonės (bendradarbiaujant su Atėnų laboratorija)

• Tiekimo paslaugos

• Mados tendencijos, informacija ir analizė

• Mokymo paslaugos SVĮ ir jauniems dizaineriams (pvz., Prekės ženklo kūrimas, eksporto rinkodara, produkto sąnaudų analizė ir kt.)

• Veiklos socialiniuose tinkluose (menininkai, dizaineriai, SVĮ, mažmenininkai, mokyklos, vartotojai, parodų organizatoriai, eksporto skatintojai, paveldo fondai, mokslinių tyrimų organizacijos ir kt.)

• Klasterių plėtojimas ir paruošimas naujoms laboratorijoms.

 

HCIA turi didelę patirtį valdant ES finansuojamus projektus, o jos personalas dalyvavo keliuose projektuose, finansuojamuose pagal „Erasmus +“, „Horizontas 2020“, „Interreg MED“, „Asia Invest“ ir kitas programas.

Pagrindinis HCIA vaidmuo projekte yra susijęs su projekto kokybės vertinimu ir stebėjimu. HCIA bus atsakinga už kokybės valdymo ir vertinimo strategijos atnaujinimą ir nuolatinio jos įgyvendinimo užtikrinimą. Be to, HCIA kartu su visais partneriais dalyvauja kuriant mokymo programą, interaktyvią platformą, testuojant produktus ir viešinant projektą.

DRAMBLYS (Ispanija)

DRAMBLYS yra ne pelno siekianti organizacija, įsikūrusi Ispanijoje. DRAMBLYS siekia apjungti sociologinę vaizduotę ir socialinį kūrybingumą, kad plėtoti inovatyvius sprendimus orintuotus į darnią plėtrą. Pagrindinės programos ir kompetencijos sritys yra šios: programų kūrimas ir vertinimas, duomenų vizualizavimas, socialinių inovacijų kūrimas, plėtra ir valdymas.

DRAMBLYS siekia tapti interaktyvia platforma ir susitikimo vieta keistis, projektuoti, įkvėpti ir skatinti socialinių inovacijų projektus ir kūrybines alternatyvas tiek pasaulyje, tiek šalyje. Ja siekiama palengvinti kūrybinius dialogus ir kartu kurti tvarias alternatyvas, taip pat įkvėpti naujus socialinius verslininkus ir bendruomenės vadovus bei skatinti tvarų gyvenimo būdą.