Our Partners
Het EMBRACE project consortium bestaat uit tien Europese partners:
HANZE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES (The Netherlands)

Hanzehogeschool Groningen (Hanzehogeschool Groningen) is de grootste hogeschool van Noord-Nederland en leidt al meer dan twee eeuwen vaardige en betrokken vakmensen op. Daarnaast heeft de Hanzehogeschool Groningen als eerste een internationale business school in Nederland opgericht. De Hanzehogeschool Groningen is bovendien de enige grote instelling voor hoger onderwijs in het land met een kunstacademie en een conservatorium. Bijna 30.000 studenten studeren aan de Hanzehogeschool Groningen en ruim 8 procent daarvan zijn internationale studenten. Hanzehogeschool Groningen bestaat uit 19 scholen en heeft meer dan 3.000 medewerkers. De Hanzehogeschool leidt professionals op in meer dan 70 opleidingen, van associate degrees tot masterprogramma’s, zowel voltijds als deeltijd.

VILNIUS GEDIMINAS TECHNICAL UNIVERSITY (Litouwen)

Technische Universiteit Vilnius Gediminas (VGTU) is een toonaangevende instelling voor hoger onderwijs in de Baltische regio in Vilnius, Litouwen. VGTU, opgericht in 1956, heeft momenteel meer dan 10.200 studenten. Het voert studies uit bij 10 faculteiten: milieutechniek, architectuur, elektronica, fundamentele wetenschappen, mechanica, civiele techniek, transporttechniek, bedrijfsbeheer, creatieve industrieën en het luchtvaartinstituut vernoemd naar Antanas Gustaitis . Er wordt onderzoek gedaan bij 14 onderzoeksinstituten, 3 onderzoekscentra en 33 onderzoeksafdelingen. De universiteit heeft ervaring in internationale onderzoeks- en studieprojecten en heeft een traditie van lesgeven in het Engels.
Meer dan 500 cursussen binnen 15 niet-gegradueerde en 15 afgestudeerde programma’s worden volledig in het Engels gegeven. Het totale aantal buitenlandse studenten met diploma’s en uitwisselingen is meer dan 1000, dit maakt 10 procent van de hele studentenpopulatie uit. VGTU is door het aantal studenten dat in het buitenland studeert en het onderwijzend personeel dat in het buitenland lesgeeft in het kader van het Erasmus + -programma de leider in het land in deze onderwijscategorie. VGTU heeft gecoördineerd en deelgenomen aan internationale programma’s, waaronder EU-Azië-link, ALFA III, Tempus, ERASMUS +, Framework 6-7, H2020, Eureka, enz. De universiteit is gerangschikt in Business & Management Studies (plaats 201-250), en in vakken van Economics & Econometrics (plaats 301-350) onder universiteiten van de hoogste wereld.

UNIVERSIDADE DO PORTO (Portugal)

Opgericht in 1911, de Universiteit van Porto (U.Porto) is een van de grootste instellingen voor hoger onderwijs en onderzoek in Portugal met 31.309 studenten (19% internationaal, inclusief mobiliteit), 2.436 academici en onderzoekers en 1.576 administratief personeel. Het is een van de best gepositioneerde PT HEI in nationale en internationale ranglijsten: de Times Higher Education 2018 (401-500); QS 2018/19 (328); Leiden 2018 (145); NTU 2018 (218).

Het betreft 14 faculteiten, 1 Business School en 49 onderzoekseenheden op 3 campussen in Porto. U.Porto is de grootste producent van wetenschap in Portugal, verantwoordelijk voor 24,8% van de wetenschappelijke productie in Portugal. Het waarborgen van hoge kwaliteit in training, onderwijs en onderzoek is van het grootste belang voor U.Porto, samen met zijn sterke betrokkenheid naar de samenleving. In de afgelopen jaren heeft U.Porto zijn deuren geopend voor de wereld, door te hebben gecoördineerd en door betrokken te zijn bij verschillende projecten, namelijk Erasmus+ (International Credit Mobility, Joint Master Degrees, Capacity Building, Strategic Partnerships) en Erasmus Mundus-projecten. Deze projecten representeren samen directe management van U.Porto van ongeveer 58 miljoen euro en hebben deze projecten in grote mate bijgedragen aan het versterken van  zijn internationaliseringsproces en hebben ze nieuwe samenwerkingsmogelijkheden gegenereerd met instellingen uit het hoger onderwijs uit meer dan 100 landen.

U.Porto Innovation/ U. Porto Innovatie, genoemd Technology Transfer Office van U.Porto, werd opgericht in 2004 met als doel de innovatie waardeketen van de universiteit te ondersteunen van de universiteit te ondersteunen door kennisoverdracht te stimuleren en de band tussen universiteit en bedrijven te versterken. Met meer dan 17 jaar ervaring richt U.Porto Innovation/Innovatie de focus van zijn activiteiten op het gebied van intellectueel eigendom, technologieoverdracht, ondernemerschap & spin-off creatie, en betrekkingen tussen industrie en universiteit. U.Porto Innovation is actief betrokken geweest bij de implementatie van nationale en internationale projecten op diverse gebieden van wetenschap, technologie en innovatie, dat een cumulatieve ervaring bereikt in het leveren van training aan verschillend publiek en dat strategische banden creëert met regionale, nationale en internationale partners voor R&D, innovatie en internationaliseringsdoeleinden.

Het Instituut voor Sociologie (IS-UP) is een van de onderzoekscentra van U.Porto. IS-UP is opgericht in 1989 met als doel het bevorderen van onderzoek op dit specifieke kennisgebied, waar ook het erfgoed van andere sociale wetenschappen is samengesteld. Het Instituut Sociologie staat open voor de regio en het land als katalysator voor debat en wetenschappelijke innovatie. Sinds 2002 integreert het Instituut voor Sociologie het netwerk van R&D-eenheden van de Portugese Stichting voor Wetenschap en Technologie (FCT) van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen (http://www.fct.pt/) en wordt het momenteel als “zeer goed” beoordeeld. Met de focus dat is gericht op fundamentele onderzoek en actie-onderzoek biedt het maatschappelijk relevante diensten, zoekende naar het creëren van een steeds actievere betrokkenheid met de gemeenschap,  naast de verspreiding van onderzoeksresultaten, om een ​​nieuw publiek aan te trekken voor wetenschappelijke kennis, en in het bijzonder naar de sociologische benadering van de werkelijkheid. IS-UP heeft een intense wetenschappelijke activiteit dat is ontwikkeld op een dagelijks basis door meer dan dertig geïntegreerde onderzoekers, verschillende FCT PhD-fellows en meer dan veertig onderzoekersmedewerkers.Er zijn meerdere projecten ontwikkeld, waarbij een uitgebreid netwerk van partnerschappen is betrokken, met name met openbare, particuliere instellingen en verenigingen. Een van de belangrijkste onderzoekslijnen is gericht op het gebied van de sociologie van werk, beroepen, organisaties en ondernemingen en de relatie met onderwijs, opleiding en overheidsbeleid.

DIGITAL TECHNOLOGY SKILLS LIMITED (Ireland)

Digital Technology Skills Limited (voorheen Creative Change Ireland Limited) werd opgericht in 2001 en heeft een leidende invloed gehad op het gebied van training, managementontwikkeling en de introductie van verbetering van menselijke prestaties en impactmeting in Ierland.

Het bedrijf is gespecialiseerd in managementontwikkeling en strategisch management van grote en complexe bedrijfsontwikkelings- en verandermanagementprogramma’s in de publieke en private sector. Deze omvatten het beheer van het Financial Services Training Network in het kader van het EU ACCEL-initiatief, het Technology Ireland ICT Skillnet in het kader van het Skillnet Ireland Training Networks Program van het Department of Education and Skills, het PRISM MKB-digitaliseringsprogramma van de Kamers van Koophandel van Ierland en de Eurochambres Training Academie.

In 2004 beheerde het bedrijf de effectieve uitvoering van het project ‘Mapping Business Networks on the Island of Ireland’ voor InterTrade Ireland en heeft het een aantal grote programma’s opgeleverd voor Skillnets, South Dublin Chamber of Commerce, Dublin Regional Authority, Tallaght Partnership en Chambers Ierland. In de periode 2005-heden heeft het bedrijf namens Ibec het Technology Ireland ICT Skillnet-project met succes beheerd – https://www.ictskillnet.ie/.

WATERFORD INSTITUTE OF TECHNOLOGY (Ireland)

Waterford Institute of Technology (WIT), het Top Rated Insitute of Technology in Ierland in 2018, is een universiteitsinstelling in het zuidoosten van Ierland met meer dan 10.000 studenten en 1.000 medewerkers. WIT biedt collegegeld en onderzoeksprogramma’s op verschillende gebieden, van een hoger certificaat tot een diploma tot een doctoraat. WIT is de belangrijkste aanbieder van hoger onderwijs in de regio Zuidoost-Ierland en een van de grootste Institute of Technology (IoT’s) in Ierland. Het bereik en de reikwijdte van het Instituut weerspiegelen de veranderende behoeften van zowel het zuidoosten als het land als geheel. Centre Enterprise Development and Regional Economy (CEDRE), een onderzoekscentrum in WIT, biedt een kader en een omgeving voor ondernemers, onderzoekers, academici en beleidsmakers en uitvoerders om op een wederzijds complementaire manier deel te nemen om de economische groei en ontwikkeling van de Ierse zuidoostelijke regio te ondersteunen. CEDRE werkt nauw samen met overheidsinstanties, ondernemers, industrie, financiële instellingen en academische netwerken. Zowel regionaal, nationaal als internationaal. CEDRE heeft sinds 2005 onderzoeksfinanciering aangetrokken met bijna 12 miljoen euro aan onderzoeksprogramma’s. Het betreft een aantal financieringsprogramma’s namelijk FP7, European Lifelong Learning, INTERREG IVC, ERASMUS +, Enerprise Ireland, Leonardo, INTERREG 4A, FP6, INTERREG 3A en Strand 1.

BUDAPEST UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ECONOMICS (Hongarije)

De Budapest University of Technology and Economics (BME) werd opgericht in 1782. Meer dan 1300 professoren, onderzoekers en talrijke genodigde deskundige specialisten nemen deel aan onderwijs en onderzoek binnen de structuur van acht faculteiten. BME wordt momenteel betreden door meer dan 18.000 studenten in dagcursussen en bijna 8.000 die deelnemen aan andere vormen van onderwijs. De universiteit heeft volwaardige Engelse programma’s op BSc / MSc / PhD niveau en heeft momenteel internationale studenten uit meer dan 50 landen.

 

De organisatorische eenheid van BME voor kennisoverdracht, het BME Technology and Knowledge Transfer Office (MTTI), faciliteert de overdracht van onderzoeksresultaten behaald bij BME naar het bedrijfsleven en de industrie, en verspreidt de innovatiecultuur onder de burgers en partners van de universiteit. De duidelijke doelstelling van MTTI is het dienen van wetenschappers en het creëren van een omgeving waarin de partijen wederzijds belang hebben om de R&D resultaten te gebruiken (naar de markt te brengen). Het BME Innovation Lab, ook wel bekend als incubatie- en acceleratiecentrum voor start-ups uit het ecosysteem van de universiteit, wordt ook beheerd door MTTI. Het Innovation Lab organiseert Demola Budapest, een internationaal erkend open innovatieplatform en -omgeving, waar multidisciplinaire studententeams nieuwe oplossingen creëren voor echte problemen. Het is een platform waar studenten, professionals van projectpartners en universiteiten kunnen samenwerken en elkaar kunnen inspireren.

NATIONAL SCHOOL OF POLITICAL STUDIES AND PUBLIC ADMINISTRATION (Roemenie)

UNESCO-leerstoel voor wetenschappelijk en innovatiebeleid (982), opgericht in 2012 aan de National School of Political Studies and Public Administration (Roemenië). Het langetermijndoel van de leerstoel is om beleidsmakers en ondernemers in de regio de nodige instrumenten te bieden om consequent en effectief oplossingen te creëren voor de meest complexe uitdagingen en daarmee de mondiale dialoog over wetenschaps- en innovatiebeleid te bevorderen.

DOMHAN VISION (Duitsland)

Domhan Vision UG (haftungsbeschränkt) is een MKB en is geregistreerd als een naamloze vennootschap bij de lokale autoriteiten in Lübeck, Duitsland, onder het nummer HRB 17164 HL (bedrijfsregister). De objecten van Domhan Vision (DV) zijn de planning, ontwikkeling en implementatie van innovatieve projecten met de nadruk op ondernemers-, sport- en sociale projecten, waaronder onderwijs, kennisbeheer en leren door middel van ICT-tools. Daarnaast ontwikkelt en organiseert DV sportevenementen binnen haar hoofdfocus. Domhan Vision heeft twee vaste medewerkers en een pool van experts en specialisten die op projectbasis werkzaam zijn.

HELLENIC CLOTHING INDUSTRY ASSOCIATION (Griekenland)

Hellenic Clothing Industry Association is een non-profit industriële organisatie dat Griekse bedrijven vertegenwoordigt vanuit alle subsectoren van de kledingindustrie (heren-, dames-, en kinderkleding, ondergoed, zwemkleding, shirts en modeaccessoires). De activiteiten van HCIA gerelateerd aan het project zijn door het management van de Textiles en Clothing Design Lab in Athene, dat ondersteuning biedt aan:

  • Product ontwerp (CAD faciliteiten, software ontwerp enz.)
  • Kleine schaal product prototyping-faciliteiten (in samenwerking met het make-lab van Athene)
  • Sourcing-diensten
  • Modetrends, informatie en analyse
  • Trainingsdiensten voor kmo’s en jonge ontwerpers (bijv. branding, export marketing, product kost analyse, enz.)
  • Sociaal netwerken (kunstenaars, ontwerpers, kmo’s, detailhandelaren, scholen, consumenten, exhibitie organisatoren, export promoters, erfgoed stichtingen, onderzoeksorganisaties, enz.)
  • Verwerking en voorbereiding voor clustering en nieuw labs ontwikkeling.

HCIA heeft aanzienlijke ervaring in het managen van EU gefinancierde projecten en zijn personeel is betrokken geweest bij een aantal projecten gefinancierd binnen het kader van Erasmus+, Horizon 2020, Interreg MED, Asia Invest en andere programma’s.

De belangrijkste rol van HCIA in het project is gerelateerd aan de evaluatie en de monitoring van de kwaliteit van het project. HCIA zal verantwoordelijk zijn voor het updaten van de kwaliteitsmanagement en evaluatie-strategie en het verzekeren van zijn voortdurende implementatie. Bovendien deelt HCIA mee met alle partners in de ontwikkeling van het curriculum, het online platform, het testen en de verspreidingsactiviteiten van het project.

DRAMBLYS (Spanje)

DRAMBLYS is een non-profitorganisatie in Spanje. DRAMBLYS combineert sociologische verbeeldingskracht en onderzoek met sociale creativiteit en ontwerp om oplossingen te vinden, verkennen en innoveren om bij te dragen aan duurzame ontwikkeling. De belangrijkste programma’s en expertisegebieden zijn onder meer: ​​ontwerp en evaluatie van programma’s, datavisualisatie en ontwerp, ontwikkeling en beheer van sociale innovatie.

 

DRAMBLYS streeft ernaar om te dienen als een interactief platform en ontmoetingspunt voor het uitwisselen, ontwerpen, inspireren en promoten van sociale innovatieprojecten en creatieve alternatieven, zowel wereldwijd als lokaal. Het heeft tot doel creatieve dialogen te faciliteren en duurzame alternatieven te co-creëren en zo nieuwe sociale ondernemers en gemeenschapsleiders te inspireren en duurzame manieren van leven te bevorderen.