Parteneri
Consorțiul EMBRACE este format din 10 parteneri europeni
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE APLICATE HANZE (Olanda)

Universitatea de Științe Aplicate Hanze (Hanze UAS) este cea mai mare universitate de științe aplicate din Olanda de Nord și educă profesioniști calificați și dedicați de peste două secole. În plus, Hanze UAS este prima instituție care a fondat o școală internațională de afaceri în Olanda. Mai mult, Hanze UAS este singurul mare institut de învățământ superior din țară cu o academie de artă și un conservator. Aproape 30.000 de studenți studiază la Hanze UAS și peste 8% dintre ei sunt studenți internaționali. Hanze UAS este formată din 19 școli și are peste 3.000 de membri ai personalului. Hanze UAS formează profesioniști în peste 70 de programe, atât cu normă întreagă, cât și cu normă parțială.

UNIVERSITATEA TEHNICĂ VILNIUS GEDIMINAS (Lituania)

Universitatea Tehnică Vilnius Gediminas (VGTU) este o instituție de învățământ superior de prestigiu, situată în regiunea baltică, în Vilnius, Lituania. Înființată în 1956, VGTU are în prezent peste 10.200 de studenți în cadrul a 10 facultăți: Ingineria Mediului, Arhitectură, Electronică, Științe Fundamentale, Mecanică, Construcții, Ingineria Transporturilor, Managementul Afacerilor, Industrii creative, și Institutul de aviație denumit după Antanas Gustaitis. Cercetarea este realizată în 14 institute de cercetare, 3 centre de cercetare și 33 de departamente de cercetare. Universitatea are o experiență vastă în proiecte de cercetare și studii internaționale și o tradiție de predare în limba engleză. Peste 500 de cursuri în cadrul a 15 programe de licență și 15 programe de masterat sunt predate în întregime în engleză. Numărul total de studenți din străinătate a depășit 1000, ceea ce reprezintă 10% din întregul corp de studenți. VGTU este lider în Lituania în ceea ce privește numărul de studenți care studiază în străinătate și personalul didactic care predă în străinătate în cadrul Programului Erasmus +. VGTU a coordonat și a participat în programe internaționale, incluzând EU-Asia, ALFA III, Tempus, ERASMUS +, FP 6-7, H2020, Eureka, etc. Universitatea este apare în topul universităților la nivel internațional la rubricile privind Studiile de Business și Management Studies (locul 201-250), și privind disciplinile de Economie și Econometrie (301-350 loc).

UNIVERSITATEA DIN PORTO (Portugalia)

Fondată în 1911, Universitatea din Porto (U.Porto) este una dintre cele mai mari instituţii de educaţie superioară şi de cercetare din Portugalia, cu 31309 de studenţi (19% dintre ei din afara graniţelor ţării, incluzând aici şi mobilităţile academice), 2436 de cadre didactice şi cercetători şi 1576 de membri ai personalului administrativ. Universitatea este una dintre cele mai bine plasate instituţii în topurile naţionale şi internaţionale: Times Higher Education 2018 (401-500); QS 2018/19 (328); Leiden 2018 (145); NTU 2018 (218).

Universitatea are 14 facultăţi, 1 Şcoală de Afaceri şi 49 de unităţi ce cercetare localizate în cele trei campusuri din Porto. U.Porto are cel mai important aport la dezvoltarea ştiinţifică din Portugalia, fiind responsabil pentru 24,8% din contribuţii. Asigurarea unui înalt nivel al calităţii în instruire, educaţie şi cercetare este de o importanţă majoră pentru U.Porto, alături de angajamentul său ferm pentru dezvoltarea societăţii. În ultimii ani, U.Porto a fost implicată sau a coordonat mai multe proiecte, anume Erasmus+ (International Credit Mobility, Joint Master Degrees, Capacity Building, Strategic Partnerships) şi Erasmus Mundus. Laolaltă, aceste proiecte direct gestionate de U.Porto, în valoare de aproximativ 58 de milioane de euro, au contribuit la întărirea procesului de internaţionalizare şi au generat noi oportunităţi de colaborare cu instituţii de învăţământ superior din mai mult de 100 de alte state.

U.Porto Innovation, Biroul de Transfer Tehnologic al U.Porto, a fost creat în 2004 cu scopul de a susţine dinamica inovativă la nivelul universităţii, prin sprijinirea transferului de cunoştinţe şi reîntărirea legăturii dintre universitate şi mediul de afaceri. Cu peste 17 ani de experienţă, U.Porto Innovation îşi concentrează activităţile în domeniile proprietăţii intelectuale, transferului tehnologic, antreprenoriatului, relaţiilor dintre industrie şi universitate. U.Porto Innovation a fost implicat activ în implementarea de proiecte naţionale şi internaţionale în diverse domenii ştiinţifice, tehnologice sau inovative, acumulând o experienţă semnificativă în instruirea de diverse grupuri ţintă şi în crearea de legături strategice cu parteneri regionali, naţionali sau internaţionali pentru atingerea obiectivelor de R&D, inovare şi internaţionalizare.

Institutul de Sociologie (IS-UP) este unul dintre centrele de cercetare ale U.Porto. IS-UP a fost înfiinţat în 1989 cu scopul promovării cercetării în acest domeniu, având însă deschidere şi către alte spaţii ale ştiinţelor sociale. Institutul de Sociologie este deschis regional şi naţional ca un catalizator pentru dezbatere şi inovare ştiinţifică. Din 2002, Institutul de Sociologie cuprinde reţeaua de unităţi pentru R&D ale Fundaţiei Portugheze pentru Ştiinţă şi Tehnologie (FCT) a Ministerului pentru Educaţie şi Ştiinţă (http://www.fct.pt/) primind calificativul “Foarte Bine”. Centrat pe cercetare fundamentală şi acţională, Institutul oferă servicii sociale relevante, care au drept obiectiv crearea unei implicări active în raport cu comunitatea, alături de diseminarea rezultatelor cercetării, pentru a atrage noi audienţe către cercetarea ştiinţifică, în general, şi către abordarea sociologică a realităţii, în special. IS-UP desfăşoară o intensă activitate de cercetare, realizată zilnic de către mai mult de treizeci de cercetători, mai mulţi asociaţi şi peste patruzeci de colaboratori. Mai multe proiecte, care cuprind o vastă reţea de parteneriate, au fost dezvoltate, în special cu instituţii şi asociaţii publice ori private. Una dintre principalele direcţii de cercetare este reprezentată de sociologia muncii, a profesiilor, organizaţiilor şi întreprinderilor şi relaţiile acestora cu politicile publice de instruire şi educaţie.

DIGITAL TECHNOLOGY SKILLS LIMITED (Irlanda)

Digital Technology Skills Limited (ex – Creative Change Ireland Limited) a fost înființată în 2001 și este un punct de referință în domeniul instruirii, managementului resurselor umane și introducerii de programme privind îmbunătățiriea performanței umane și măsurărea impactului în Irlanda.

Compania este specializată în managementul dezvoltării și managementul strategic al afacerilor mari și complexe și în programe privind managementul schimbării în sectorul public și privat. Printre acestea s-au numărat:  Financial Services Training Network în cadrul  inițiativei UE ACCEL, Technology Ireland ICT Skillnet în cadrul Skillnet Ireland Training Networks Programme al Departamentului de Educație și Aptitudini, programul de digitalizare pentru IMM-uri PRISM SME al Camerelor de Comerț din Irlanda și Eurochambres Training Academy.

În 2004, compania a gestionat implementarea eficientă a proiectului „Cartografierea rețelelor de afaceri pe Insula Irlandei” pentru InterTrade Irlanda și a livrat o serie de programe majore pentru Skillnets, Camera de Comerț din Dublinul de Sud, Autoritatea Regională Dublin, Parteneriatul Tallaght și Chambers Ireland. Din 2005 până în prezent, compania a gestionat cu succes proiectul Technology Ireland ICT Skillnet în numele Ibec – https://www.ictskillnet.ie/.

SOUTH EAST TECHNOLOGICAL UNIVERSITY (Irlanda)

South East technological University (SETU), aflat în topul institutelor tehnologice din Irlanda în 2018, este o instituție de învățământ superior din sud-estul Irlandei, cu peste 10.000 de studenți și 1.000 de angajați. SETU oferă programe de învățare și cercetare în diverse domenii, de la licență la doctorat. SETU este principalul furnizor de educație superioară din regiunea de sud-est a Irlandei și unul dintre cele mai mari institute de tehnologie (IoTs) din Irlanda. Oferta educațională a Institutului reflectă nevoile în schimbare ale zonei de sud-est, precum și ale țării în ansamblu. Centre Enterprise Development and Regional Economy (CEDRE), unul dintre centrele de cercetare din SETU, oferă cadru de lucru și un mediu propice pentru implicarea antreprenorilor, cercetătorilor, reprezentanților universitari și factorilor de decizie în acțiuni colaborative pentru a sprijini creșterea economică și dezvoltarea regiunii Irlandei de Sud-Est.  CEDRE interacționează strâns cu agențiile de stat, antreprenorii, mediul insutrial, instituțiile financiare și rețelele academice la nivel regional, național și internațional. CEDRE a atras aproape 12 milioane de euro din diverse programe de cercetare, începând cu 2005. Printre acestea se numără FP7, European Lifelong Learning, INTERREG IVC, ERASMUS +, Enterprise Ireland, Leonardo, INTERREG 4A, FP6, INTERREG 3A și Strand 1

UNIVERSITATEA DE TEHNOLOGIE ȘI ECONOMIE DIN BUDAPESTA (Ungaria)

Universitatea de Tehnologie și Economie din Budapesta (BME) a ​​fost fondată în 1782. Peste 1300 de profesori, cercetători și numeroși specialiști iau parte la procesul educational și de cercetare în cadrul celor opt facultăți. În prezent BME are înscriși peste 18.000 de studenți la cursuri de zi și aproape 8.000 de participanți la alte forme de învățământ. Universitatea a dezvoltat pe deplin programe de limba engleză la licență / masterat / doctorat și are în prezent studenți internaționali din mai mult de 50 de țări.

Structura de transfer de cunoaștere a BME, Oficiul pentru transfer de tehnologie și cunoaștere (MTTI) facilitează transferul rezultatelor cercetării obținute în interiorul BME în mediul industrial și promovează cultura inovării în rândul cetățenilor și partenerilor universității. Obiectivul clar al MTTI este sprijinirea cercetătorilor și crearea unui mediu în care părțile să fie interesate reciproc să utilizeze (să ducă pe piață) rezultatele cercetării și dezvoltării. Laboratorul de inovare BME, cunoscut și ca fiind centru de incubare și accelerare pentru start-up-urile din ecosistemul universității este gestionat, de asemenea, de MTTI. Laboratorul de inovare găzduiește Demola Budapest, o platformă și un mediu de inovare deschisă recunoscută la nivel internațional, unde echipele multidisciplinare de studenți creează noi soluții pentru probleme reale. Este o platformă în care studenții, experții partenerilor din proiecte și universitățile pot colabora și se pot inspira reciproc.

ȘCOALA NAȚIONALĂ DE STUDII POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE – CATEDRA UNESCO (România)

Catedra UNESCO pentru Politici în Ştiinţă şi Inovare a fost înființată în 2012 la Școala Națională de Studii Politice și Administrative (România). Scopul acesteia este de a oferi factorilor de decizie și antreprenorilor din regiune instrumentele necesare pentru a crea în mod constant și eficient soluții pentru cele mai complexe provocări, promovând astfel dialogul global privind politicile în știință și inovare.

DOMHAN VISION (Germania)

Domhan Vision UG (haftungsbeschränkt) este un IMM, fiind înregistrat ca o companie cu răspundere limitat în cadrul autorităților locale din Lübeck, Germania, cu numărul HRB 17164 HL (registrul companiilor). Obiectele Domhan Vision (DV) sunt planificarea, dezvoltarea și implementarea de proiecte inovatoare, accentul principal fiind pus pe proiecte antreprenoriale, sportive și sociale, incluzând educația, gestionarea cunoșterii și învățarea cu ajutorul instrumentelor TIC. De asemenea, DV dezvoltă și desfășoară evenimente sportive ca parte central a activității sale. Domhan Vision are doi membri permanenți și un grup de experți-cheie și specialiști care sunt angajați în funcție de proiect. Domhan Vision UG (haftungsbeschränkt) este o IMM și este înregistrată ca o companie limitată la autoritățile locale din Lübeck, Germania, cu numărul HRB 17164 HL (registrul companiilor). Obiectele Domhan Vision (DV) sunt planificarea, dezvoltarea și implementarea de proiecte inovatoare, cu accent principal pe proiecte de antreprenoriat, sport și social, inclusiv educație, gestionarea cunoștințelor și învățare cu ajutorul instrumentelor TIC. Pe lângă DV dezvoltă și desfășoară evenimente sportive în principalul său obiectiv.

Asociaţia Elenă a Industriei Vestimentare (Grecia)

Asociaţia Elenă a Industriei Vestimentare este o asociaţie non-profit care reprezintă companiile greceşti din toate sub-sectoarele industriei vestimentare (haine pentru bărbaţi, femei şi copii, lenjerie, costume de baie, tricouri şi accesorii de modă). Activităţile asociaţiei legate de proiect sunt realizate prin intermediul Laboratorului de Design al Materialelor Textile şi Vestimentare din Atena, care oferă sprijin pentru:

  • Design de produse (failităţi pentru design computerizat, software de design etc.)
  • Facilităţi pe scară mică de producere a prototipurilor (în cooperare cu laboratorul de producţie din Atena)
  • Servicii de furnizare
  • Tendinţe de modă, informaţie şi analiză
  • Servicii de instruire pentru IMM-uri şi tineri designeri (de ex. branding, marketing de export, analiza costurilor de producţie etc.)
  • Social networking (artişti, designeri, IMM-uri, retaileri, şcoli, consumatori, organizatori de expoziţii, promotori de exporturi, fundaţii de protejare a patrimoniului, organizaţii de cercetare etc.)
  • Prtocesarea şi pregătirea pentru clustere şi dezvoltarea de noi laboratoare.

 

Asociaţia are o experienţă considerabilă în gestionarea de proiecte cu finanţare europeană , personalul ei fiind implicat în proiecte finanţate prin intermediul Erasmus+, Horizon 2020, Interreg MED, Asia Invest, precum şi al altor programe.

Rolul principal al Asociaţiei în cadrul proiectului este legat de evaluarea şi monitorizarea calităţii proiectului. Asociaţia va fi responsabilă pentru menţinerea la zi a managementului calităţii şi a strategiei de evaluare, asigurând implementarea ei continuă. De asemenea, Asociaţia participă, alături de restul partenerilor, la procesul de dezvoltare a curriculum-ului, a platformei online, a testării şi a activităţilor de diseminare din cadrul proiectului.

DRAMBLYS (Spania)

DRAMBLYS este o organizație non-profit situată în Spania. DRAMBLYS combină cercetarea sociologică cu creativitatea și designul social pentru a aborda, explora și inova soluții care să contribuie la dezvoltarea durabilă. Principalele sale programe și domenii de expertiză includ următoarele: proiectarea și evaluarea de programe, vizualizarea datelor și proiectarea, dezvoltarea și gestionarea inovării sociale.

DRAMBLYS aspiră să servească drept platformă interactivă și punct de întâlnire pentru a schimba, proiecta, inspira și promova proiecte de inovare socială și alternative creative, atât la nivel global cât și local. Aceasta își propune să faciliteze dialogurile creative și să creeze alternative durabile și astfel, să inspire noii antreprenori sociali și lideri comunitari și să promoveze moduri de viață durabile.

Our Partners
The EMRACE project consortium comprises of 10 European Partners