Proiect
Principalul scop al proiectului EMBRACE este de a promova CSE în cadrul universităților și de a îmbunătăți competențele studenților, contribuind atât la creșterea angajabilității și la formarea unor aptitudini care să stimuleze dezvoltarea de noi oportunități de afaceri orientate spre schimbare socială, cât și la promovarea colaborării dintre companii.
m

Curriculum pentru Antreprenoriat Social Corporativ

ERASMUS + KA2 Knowledge Alliances

Economia globală actuală bazată pe cunoaștere creează exigențe sporite pentru abordarea problemelor incluziunii sociale, egalității și implicării cetățenilor în procesele de cercetare și inovare pentru a genera soluții adecvate nevoilor societății. Asemenea aspirații pot fi atinse numai doar prin intermediul implicării și colaborării actorilor cheie din cvadruplul helix-ul oricărei societăți. Piatra de temelie a dezvoltării unei societăți antreprenoriale atât de incluzvă, colaborativă și conștientă din punct de vedere social este: Educația. Pentru a facilita și îndeplini aceste obiective, există trei dimensiuni ale proiectului EMBRACE, care vor da naștere platformei EMBRACEedulab.

Prima dimensiune

A unui climat favorabil care să permită actorilor din economia socială

Prima dimensiune se referă la stabilirea, în cadrul Inițiativei Afaceri Sociale, a unui climat favorabil care să permită actorilor din economia socială să fie conștienți de nevoia creșterii vizibilității Antreprenoriatului Social Corporativ (corporate social entrepreneurship – CSE) și a dezvoltării unei societăți antreprenoriale mai sensibilă din punct de vedere social, în regiunile proiectului. Această conștientizare va fi alimentată de accesul consorțiului la un mecanism de scanare dinamică a fenomenelor emergente și a tendințelor sociale.

m
m

A Doua Dimensiune

De co-design-ul, co-crearea, co-dezvoltarea și co-implementarea

A doua dimensiune este reprezentată de co-design-ul, co-crearea, co-dezvoltarea și co-implementarea unui curriculum european pentru antreprenoriat social corporativ (ECSEC), inovativ și multidisciplinar, care să fie încorporat în programele universitare la nivelul tuturor disciplinelor. Prin intermediul acestuia, absolvenții vor acumula cunoaștere care le va permite să contribuie la intraprenoriat și la comportamentele privind responsabilitatea socială a angajatorilor lor.

A Treia Dimensiune

sustenabil care să faciliteze schimbul, fluxul și co-crearea de cunoaștere între instituțiile de învățământ superior și întreprinderi

A treia dimensiune constă în dezvoltarea unui mediu sustenabil care să faciliteze schimbul, fluxul și co-crearea de cunoaștere între instituțiile de învățământ superior și întreprinderi; acest lucru duce la crearea de noi oportunități de afaceri orientate spre schimbare socială, atât în interiorul cât și în exterior organizațiilor.

m
Împreună, aceste dimensiuni generează un set de abilități transversale în instituțiile de învățământ superior care poate fi transferabil în industrie și la nivelul mediului de afaceri - EMBRACEedulab.<br /> Rezultatul proiectului EMBRACE este platforma multidisciplinară EMBRACEedulab - un set de programe educaționale testate și validate, alături de metodologii și metode de implicare colaborativă ale actorilor cheie, menite a facilita integrarea antreprenoriatului social corporativ în regiuni.
Scopurile și obiectivele proiectului
Principalul scop al proiectului EMBRACE este de a promova CSE în cadrul universităților și de a îmbunătăți competențele studenților, contribuind atât la creșterea angajabilității și la formarea unor aptitudini care să stimuleze dezvoltarea de noi oportunități de afaceri orientate spre schimbare socială, cât și la promovarea colaborării dintre companii. Proiectul urmărește să atingă următoarele obiective

SO 1.

Promovarea competențelor (intra)antreprenoriale prin promovarea ecosistemelor de inovare socială în instituțiile de învățământ superior

SO 2.

Crearea unui mediu sustenabil pentru a promova cultura (intra)antreprenoriatului social în rândul actorilor din mediul universitar (studenți, cercetători, absolvenți și profesori)

SO 3.

Implicarea companiilor și antreprenorilor în educație ca furnizori de bune practici în domeniul antreprenoriatului social corporativ

SO 4.

Stimularea legăturii dintre instituțiile de învățământ superior și firme pentru a dezvolta o colaborare sustenabilă menită să identifice nevoile comune și să dezvolte, împreună și prin schimb de cunoaștere, soluții care să adreseze aceste nevoi, folosind o abordare socialăFoster links between HEIs and enterprises establishing a sustainable collaboration aimed at identifying common needs and, through mutual knowledge exchange co-develop, collaborative cooperative solutions to these needs embracing a social approach;

SO 5.

Adresarea provocărilor sociale prin metode de învățare inovative care să promoveze colaborarea continuă și apropiată între companii și instituțiile de învățământ

SO 6.

Introducerea unui curriculum multidisciplinar privind antreprenoriatul social corporativ pentru a încorpora educația antreprenorială în toate disciplinele din universități; și

SO 7.

Construirea unui spațiu colaborativ pentru a dezvolta activități (intra) antreprenoriale între instituțiile de învățământ superior și companii pentru a adresa creșterea socio-economică sustenabilă și dezvoltarea verde.

În final, proiectul urmărește să îndeplinească următoarele obiective operaționale

OO 1.

Analiza modului în care sunt dezvoltate competențele privind antreprenoriatul social corporativ în universități, cu scopul de a identifica lacunele și obstacolele

OO 2.

Evaluarea proceselor, procedurilor și practicilor privind antreprenoriatul social corporativ în companii, identificând cazuri relevante și bune practici prin folosirea unui mecanism unic de scanare a orizontului care reunește și asimilează o serie de documente relevante

OO 3.

Definirea cadrului de competențe cheie pentru dezvoltarea și integrarea antreprenoriatului social corporativ

OO 4.

Integrarea competențelor pentru antreprenoriatul social corporativ într-un curriculum universitar multidisciplinar și transversal

OO 5.

Construirea unui mediul de lucru colaborativ și deschis pentru a promova dezvoltarea de competențe privind antreprenoriatul social corporativ, implicând companii și instituții de învățământ superior.

Sub egida acțiunilor și obiectivelor Knowledge Alliance, proiectul EMBRACE este conceput pentru a derula următoarele activități

Stimularea Inovării

Stimularea inovării în domeniul universitar, în rândul sectorului privat și, în sens larg, în mediul socio-economic: prin intermediul consorțiului colaborativ format atât din reprezentanți ai mediului academic, cât și ai mediului de afaceri, proiectul EMBRACE va proiecta, dezvolta și implementa un nou curriculum european privin antreprenoriatul social corporativ – prescurtat, ECSES.

DezvoltareaCulturii și Competențelor Antreprenoriale

Dezvoltarea culturii și competențelor antreprenoriale: ECSEC va fi aplicat la nivelul programelor universitare din țările partenere (și din alte regiuni), urmărind să crească angajabiltatea absolvenților, creativitatea acestora și să le prezinte noi direcții profesionale.

Facilitarea Schimbului, Fluxulului și Co-Creării

Facilitarea schimbului, fluxulului și co-creării de cunoaștere între instituțiile de învățământ superior și companii: parteneriatul universitate-industrie din cadrul EMBRACE se va implica activ în proiectarea de activități și sarcini care să faciliteze transferul și schimbul cunoașterii.

Sprijinirea Universităților

Sprijinirea universităților pentru a livra programe consistente care să permită absolvenților să contribuie activ la intraprenoriat și la comportamentele privind responsabilitatea socială a angajatorilor lor.

Stimularea Dezvoltării unui Mediu Sustenabil

Stimularea dezvoltării unui mediu sustenabil care să permită crearea și schimbul de cunoaștere între mediul academic și cel privat; vor rezulta astfel noi oportunități de afaceri care adresează schimbarea socială atât în interiorul, cât și în exteriorul organizațiilor.
Parteneri
Consorțiul EMBRACE este format din 10 parteneri europeni